Disclaimer

Omnimedia Events zet zich namens derden in om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht je toch iets tegenkomen dat niet klopt of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als je ons dat laat weten. Geef aan waar op de website je de informatie hebt gelezen. We bekijken dit dan zo snel mogelijk. Stuur je reactie per e-mail naar: moc.otpyrcniedart@ti.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën die door of namens Omnimedia Events in opdracht van derden via deze website zijn verstrekt, aanvaardt Omnimedia Events namens derden geen aansprakelijkheid.

Het gebruik van de website en al zijn componenten (inclusief forums) is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Alleen al het gebruik van deze website impliceert de kennis en de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyvragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat je uiterlijk binnen 1 maand een reactie van ons kunt verwachten. Bij complexe aanvragen laten we je binnen 1 maand weten of we maximaal 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt in het kader van je reactie of verzoek om informatie zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Omnimedia Events zal in opdracht van derden alle redelijke inspanningen leveren om haar systemen te beschermen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Omnimedia Events zal in opdracht van derden daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen, onder meer rekening houdend met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde partij.

Omnimedia Events aanvaardt namens derden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere verwijzing wordt gemaakt. Op producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten namens derden bij Omnimedia Events.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Omnimedia Events in opdracht van derden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud dicteert anders.

Neem bij vragen of problemen met de toegankelijkheid van de website gerust contact met ons op.

Schrijf je in voor onze gratis TradeinCrypto Update

Blijf op de hoogte van het nieuws, achtergronden, analyses, gidsen en meer info. Schrijf je nu gratis in: 
BEVESTIG!
Je kunt onze gratis dagelijkse Update TradeinCrypto op ieder moment opzeggen.