Disclaimer

Disclaimer

Door een bezoek te brengen aan de website Cryptoenco.nl en / of door de op deze website terug te vinden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de volledige inhoud van deze disclaimer.

Gebruik van de website Cryptoenco.nl
De informatie welke is terug te vinden is enkel en alleen bedoeld als algemene informatie. Dit betekent dat er geen rechten aan de informatie die is terug te vinden op deze website kunnen worden ontleend. Ondanks het feit dat cryptoenco.nl alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen evenals het onderhouden van de informatie op haar website kunnen wij op geen enkele manier instaan voor de juistheid, volledigheid evenals actualiteit van de aangeboden informatie. Cryptoenco.nl biedt haar bezoekers dan ook geen enkele garantie dat de website foutloos is. Bovendien wordt er ook geen garantie aangeboden dat ze ononderbroken zal functioneren en / of vrij zal zijn van virussen. Cryptoenco.nl wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid evenals actualiteit van de aangeboden informatie evenals het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten & diensten
Op de website Cryptoenco.nl zijn op verschillende plaatsen links naar website van derde partijen terug te vinden. Omdat Cryptoenco.nl geen invloed heeft op de inhoud van deze websites spreekt het voor zich dat wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Dit zowel voor de inhoud van deze websites als voor de beschikbaarheid er van. Gebruikmaken van deze links is dan ook volledig voor eigen risico van de gebruiker. De informatie welke is terug te vinden op deze websites van derden werd door Cryptoenco.nl niet beoordeeld op vlak van correctheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Het gebruik van informatie
Alle intellectuele eigendomsrechten evenals andere rechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (inclusief teksten, grafisch materiaal & logo’s) behoren toe aan Cryptoenco.nl. Het is bijgevolg op geen enkele manier toegestaan om informatie van deze website te kopiëren en / of te verspreiden, op welke manier dan ook, tenzij er voorafgaand schriftelijke toestemming voor werd ontvangen van Cryptoenco.nl. Dit neemt niet weg dat het wel is toegestaan om de informatie op onze website af te drukken en / of te downloaden voor uw eigen, persoonlijke gebruik.

Wijzigingen aan deze disclaimer
Cryptoenco.nl beschikt ten allen tijde over het recht om de inhoud van deze disclaimer aan te passen zonder dat er hiervoor op voorhand een aankondiging voor moet worden gedaan. Omwille van deze reden raden we onze bezoekers en gebruikers dan ook sterk aan om regelmatig de inhoud van deze disclaimer te controleren op wijzigingen.

Toepasselijk recht
Zowel op deze website als op deze disclaimer is steeds en uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit hoofde van of betrekking hebben tot deze disclaimer zullen dan ook enkel en alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter die zich in het arrondissement bevindt van Cryptoenco.nl.

Sign up for our free daily TradeinCrypto Update

Don't miss any news, backgrounds, analysis, guides and many more info. Subscribe for free now: 
SUBSCRIBE!
Give it a try, it's free and you can unsubscribe anytime.
Please enter Coingecko Free Api Key to get this plugin works